Lexicon v2: Translations - Übersetzungen

Forum_Lexicon_Desc

Beitragvon Holger » 9. Okt 2007 14:04

Schwedische Übersetzung für Lexicon 2.0.4
Svensk översättning av Lexicon 2.0.4

language/lang_swedish/lang_admin.php
Code: Alles auswählen
#
#----------[ OPEN ]-------------------------------------
#

language/lang_swedish/lang_admin.php

#
#----------[ FIND ]-------------------------------------
#

// That's all Folks!

#
#----------[ BEFORE, ADD ]------------------------------
#

//<!-- BEGIN Lexicon v2 -->
$lang['New_keyword'] = 'Nytt sökord';
$lang['Keyword_administration'] = 'Förvaltning av sökord';
$lang['Configuration_category'] = 'Kategoriförvaltning';
$lang['Lexicon_configuration'] = 'Lexikonkonfigurering';
//<!-- END Lexicon v2 -->


language/lang_swedish/lang_main.php
Code: Alles auswählen
#
#----------[ OPEN ]-------------------------------------
#

language/lang_swedish/lang_main.php

#
#----------[ FIND ]-------------------------------------
#

?>

#
#----------[ BEFORE, ADD ]------------------------------
#

//<!-- BEGIN Lexicon v2 -->
$lang['Lexicon'] = 'Lexikon';
$lang['Viewing_Lexicon'] = 'Besöker lexikonet';

$lang['Lexicon_search_error'] = 'Tyvärr finns det ingen post i '.$lang['Lexicon'].' som innehåller <b>%s</b>.<br />Fråga i forumet om någon kan hjälpa dig!';
$lang['Lexicon_error'] = 'Tyvärr finns <b>%s</b> inte i kategorin <b>%s</b>. <img src="images/smiles/icon_cry.gif" valign="middle">';

$lang['Click_return_lexicon'] = '%sKlicka här%s för att återvända till %s.';

$lang['Keyword_count_main'] = 'För närvarande finns %s sökord %s i lexikonet.';
$lang['Keyword_count_cat'] = 'Det finns %s poster %s i denna kategori.';
$lang['Letter_count'] = 'med bokstaven %s';

$lang['show_all'] = 'alla';
$lang['Show_only'] = 'Kategori';
$lang['overview'] = 'Översikt';
$lang['generally'] = 'Allmänt';  // this is the name from the default categorie if set $lang['default'] = ' '

$lang['default'] = ' ';  // example to demonstrate the categorie-titel lang feature
//<!-- END Lexicon v2 -->


Skapa/create/erstelle
language/lang_swedish/lang_admin_lexicon.php
Code: Alles auswählen
#
#----------[ OPEN ]-------------------------------------
#

language/lang_swedish/lang_admin_lexicon.php

#
#----------[ INSERT ]-------------------------------------
#

<?php
/***************************************************************************
*                     lang_admin_lexicon.php
*                         -------------------------
*   begin                : Monday, May 30, 2005
*   copyright            : (C) 2005 AmigaLink
*   website              : www.amigalink.de
*   translation         : Holger Gremminger www.gremminger.de
*
*   $Id: lexicon.php, v 0.0.1.20 2005/06/07 04:31:00 AmigaLink Exp $
*
***************************************************************************/

$lang['New_keyword'] = 'Nytt sökord'; // ACP navi

$lang['Categorie'] = 'Kategori';
$lang['Explanation'] = 'Förklaring';
$lang['Keyword'] = 'Sökord';

// Messages
$lang['Keyword_caused'] = 'Sökordet "<b>%s</b>" har sparats i kategorin "<b>%s</b>" i lexikonet.';
$lang['Keyword_worked_on'] = 'Sökordet "<b>%s</b>" har redigerats.';
$lang['Keyword_deleted'] = 'Sökordet "<b>%s</b>" har raderats.';

$lang['Explanation_empty'] = 'Du måste ange en beskrivning bestående av minst 10 bokstäver!';
$lang['Keyword_empty'] = 'Du måste ange ett sökord!';
$lang['Categorie_empty'] = 'Du måste ange en titel för kategorin!';

$lang['Categorie_already_exists'] = 'Det existrerar redan en kategori med titeln <b>%s</b>!<br /><br />Välj en annan titel för att undvika missförstånd!';
$lang['Categorie_caused'] = 'Den nya kategorin har skapats.';
$lang['Categorie_deleted'] = 'Kategori %s har raderats.<br />Alla sökord ur denna kategori har flyttats till kategorin \'<i>default</i>\'!<br /><br />Eventuella poster i en språkfil är nu onödiga och kan raderas!';

//
// Manage Keywords
$lang['Keyword_administration'] = 'Sökordsförvaltning';
$lang['Keyword_admin_explain_info'] = '<br /><font color="red">Varning!</font> Kategoriernas titlar anges med namn ur databasen och <b>inte</b> enligt definitionerna i språkfilerna!';
$lang['Keyword_admin_explain'] = 'Detta är en översikt över alla sökord som finns i lexikonet.<br />Du kan bearbeta och/eller radera dem här.<br />'.$lang['Keyword_admin_explain_info'];
$lang['Keyword_count'] = 'Totalt antal poster: %s';
// Delete Keyword
$lang['Keyword_administration_delete'] = 'Radera sökordet?';
$lang['Keyword_admin_delete_explain'] = '<b>Bekräftas detta formulär så raderas sökordet ur lexikonet!</b><br />'.$lang['Keyword_admin_explain_info'];
// Edit Keyword
$lang['Keyword_administration_edit'] = 'Redigera sökordet';
$lang['Keyword_admin_edit_explain'] = 'Här kan du redigera ett existerande sökord.<br />'.$lang['Keyword_admin_explain_info'];
// New Keyword
$lang['Keyword_administration_new'] = 'Infoga ett nytt sökord';
$lang['Keyword_admin_new_explain'] = 'Här kan du infoga ett nytt sökord i lexikonet.<br />'.$lang['Keyword_admin_explain_info'];

//
// Manage Categories
$lang['Configuration_category'] = 'Kategoriförvaltning';
$lang['Configuration_cat_explain'] = 'Detta är en översikt över alla kategorier i lexikonet. Du kan redigera, radera och skapa kategorier i lexikonet.';
$lang['Configuration_cat_explain'] .= '<br /><br />Default-kategorin kan <u>inte</u> redigeras eller raderas! Du kan därmed endast ändra dess titel i språkfilerna!';
$lang['Configuration_cat_explain'] .= '<br />Om definitionen för default-kategorin vara markerad med en <font color="red">*</font> så är det en indikering ur kategoriväljaren. Den används om definitionen för huvudkategorin (default) endast innehåller ett mellanslag i språkfilerna.';

$lang['Categorie_lang'] = 'I språkfil';
$lang['no_entry'] = 'ingen information';

$lang['Categorie_edit'] = 'Redigera kategorititel';
$lang['Categorie_edit_explain'] = 'Här kan du redigera existerande kategoriers titlar.<br /><font color="red">Varning!</font> Kategoriernas titlar anges med namn ur databasen och <b>inte</b> enligt definitionerna i språkfilerna. Om en definition existerar i språkfilerna så blir dessa ogiltiga om du ändra namnet i databasen!';
$lang['Categorie_worked_on'] = 'Kategorins titel har ändrats till %s.';

$lang['Add_categorie'] = 'Skapa en ny kategori';
$lang['Delete_categorie'] = 'Radera kategorin %s?';

//
// Config
$lang['Lexicon_configuration'] = 'Lexikonkonfigurering';
$lang['Lexicon_config_explain'] = 'Här kan du redigera allmäna inställningar för lexikonet.';
$lang['Lexicon_config_updated'] = 'Konfigureringen har redigerats.';
$lang['Click_return_lexicon_config'] = 'Klicka %shär%s för att återvända till lexikonkonfigureringen.';

$lang['Lexicon_titel'] = 'Lexikonets titel';
$lang['Lexicon_titel_explain'] = 'Här kan du ändra lexikonets titel för att t.ex. anpassa den till fackområdet.';
$lang['Lexicon_description'] = 'Beskrivning av lexikonet';
$lang['Lexicon_description_explain'] = 'En kort text som beskriver lexikonets innehåll.';
$lang['Keywords_per_page'] = 'Sökord per sida';
$lang['Allow_guest'] = 'Tillåt gäster att se lexikonet';

?>
Holger
User
 
Beiträge: 48
Registriert: 18. Jan 2007 09:47

Beitragvon AmigaLink » 10. Okt 2007 10:01

Danke 8)
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
Benutzeravatar
AmigaLink
Administrator
 
Beiträge: 3987
Registriert: 11. Aug 2004 01:06
Wohnort: NRW

Vorherige

Zurück zu Lexicon v2Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast